Categorías
Escultura, dibuix, música, fotografía, poesia .... art...☮

Pep Ferrer Laguarda

ESCULTOR – FORJADOR ☮

www.art-pep.cat

www.art-pep.com

www.art-pep.es

www.art-pep.eu

«Aires de melancolia»
Lletra i música: Pep Ferrer Laguarda
https://youtu.be/y3MA4GyQRFM
«Llíris a cel obert»
Categorías
Escultura, dibuix, música, fotografía, poesia .... art...☮